Poster for the movie Andriej Rublow

Andriej Rublow

1966 Biography

Andriej Rublow, zyjacy w XV wieku rosyjski mnich, slynny malarz ikon, zostaje wplatany w chlopska rewolte. Brutalne sceny, których jest swiadkiem, sprawiaja, ze pokojowo nastawiony mnich przyjmuje sluby milczenia i porzuca swoja sztuke.

   • Sign in to Add favorite
   • Report a problem

   Upcoming TV Listings for

   Sorry, there are no upcoming listings.